[Outside Series ]

Availability: Paperback & Electronic (pdf)
Size: 5.83 x 8.27 in
Pages: 267
Language: Romanian
ISBN 978-973-87980-6-9
Book: 9 EUR - shipping not included
eBook: FREE

order Book  FREE eBook

Actele colocviului Societăţii Române de Fenomenologie "Problema intenţionalităţii: istorie şi perspective" 21-22 septembrie 2004, Casa Lovinescu.

Alte proceedings ale Colocviilor de la Casa Lovinescu, disponibile GRATUIT in format electronic: 


Argument: This volume containsthe proceedings of the first Colloquium organized by the Romanian Society forPhenomenology in September 2004 in Bucharest. The papers follow, in a chronological order, the history of the problem of intentionality from Plotinus up to Heidegger and Levinas, passing through the essential moments of Brentano'sphilosophy and the development of intentionality in the phenomenology ofEdmund Husserl.

TABLE OF CONTENTS

Cristian CIOCAN & Dan LAZEA , Introducere
Alexander BAUMGARTEN, Plotin versus Aristotel în constituirea conceptului medieval de intenţionalitate
Marius CONSTANTINESCU, Intenţionalitatea în perioada inconoclastă bizantină: conceptul de relaţie intenţională în Antirreticele patriarhului Nichifor
Ion TĂNĂSESCU, Problema inexistenţei intenţionale la Franz Brentano. Aspecte tradiţionale şi moderne
Adrian NIŢĂ, Intenţionalitate şi obiecte nonexistente
Virgil CIOMOŞ, Intuiţie eidetică versus reducţie arhitectonică
Delia POPA, Intenţionalitate, imaginaţie şi sens la Husserl
Victor POPESCU, Intenţionalitatea evaluantă. Valori şi sentimente în fenomenologia lui Husserl
Cristian CIOCAN, Critica lui Heidegger la adresa lui Husserl: preluarea intenţionalităţii la nivelul vieţii factice
Raluca ARSENIE -ZAMFIR, Răsturarea conceptului de intenţionalitate la Michel Henry
Attila SZIGETI, Intenţionalitatea în raport cu celălalt şi cu timpul. Critica intenţionalităţii obiectivante şi inversiunea intenţionalităţii la Lévinas
Dan LAZEA, Conceptul de intenţionalitate ontologică la Luigi Pareyson
Mădălina DIACONU, Intenţionalitate şi disimulare: Mascarada feminină

  Home arrow New Releases arrow Cristian Ciocan & Dan Lazea (ed.) - Intentionalitatea de la Plotin la Levinas
SEO monitor