Timp, memorie și tradiție


Christian Ferencz-Flatz &
Paul Marinescu (ed.)


Timp, memorie și tradiție
Studii de fenomenologia istoriei
 
Availability:
 Paperback & Electronic (pdf)
Publication date:  April 2012
Size: 13 x 20 cm
Pages: 232
Language: Romanian
ISBN: 978-606-8266-19-0 (paperback) 
ISBN978-606-8266-09-1 (electronic)
Paperback: 25 lei (shipping not included)
eBook Individuals: 15 lei

Institutional Online Access: 150 lei


order Paperback 

order eBook Individuals 

Institutional Online Access

 

 

Potrivit unei reprezentări destul de răspândite, fenomenologia a debutat, ca știință „eidetică”, cu pretenția de a furniza un tip de analize și descrieri evidente și apodictice, care să nu fie ca atare supuse nici unei condiționări istorice, dar a trebuit treptat – bunăoară, odată cu Heidegger – să-și reconsidere această exigență, cunoscând astfel o radicală „turnură istorică”. Volumul de faţă – care reuneşte lucrările prezentate la colocviul „Fenomenologie şi istorie”, organizat de Societatea Română de Fenomenologie şi Centrul de Studii Fenomenologice în luna octombrie 2011 la Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucureşti – are ca punct de plecare necesitatea de a chestiona acest loc comun al exegezei şi propune dezvoltarea unei analize a raportului dintre fenomenologie şi istorie în funcţie de trei direcţii principale care urmăresc: 1) fenomenul „istoriei” ca temă de cercetare fenomenologică 2) fenomenologia ca formă aparte de înţelegere şi de cercetare istorică şi 3) rolul concret pe care l-a jucat problema „istoriei” în evoluţia mişcării fenomenologice.

INTRODUCERE 
Christian FERENCZ-FLATZ, În ce sens este și în ce sens nu este indispensabilă cercetarea istorică în fenomenologie
Delia POPA, Temporalitatea conştiinței şi istoria sedimentărilor experienței 
Irina ROTARU, Subiectul, condiţie de posibilitate a intersubiectivităţii şi a istoriei 
Bogdan MINCĂ, Despre Geschichte şi Geschick la Heidegger şi despre traducerea lor în română
Andreea PARAPUF, Fenomenologie, eveniment, istorie 
Adrian COSTACHE, Experiență și semnifi cație. problema istoriei între Dilthey, Heidegger și Gadamer
George BONDOR, Gadamer şi problema istoriei. Între fenomenologie şi hermeneutică
Nicoleta SZABO, Omul istoric la Günther Anders 
Mihai MACI, Fractura istoriei ca loc al întâlnirii şi al adevărului 
Alexandra-Elena CORBU, Imaginaţia în naraţiunea istorică. Despre depăşirea distincţiei real-ireal în lucrările lui Paul Ricoeur
Paul MARINESCU, Naraţiune şi traducere: două raportări fenomenologico-hermeneutice la timpul istoric
  Home arrow New Releases arrow Christian Ferencz-Flatz & Paul Marinescu (ed.) - Timp, memorie si traditie
SEO monitor