Zeta Books Online

BEJINARIU, Alexandru & BORȚUN, Ileana (ed.): Comunitate – Identitate – Diferență:  Priviri fenomenologice

BEJINARIU, Alexandru & BORȚUN, Ileana (ed.): Comunitate – Identitate – Diferență: Priviri fenomenologice

In stock

SKU: 978-606- 697-055- 6-G

Product Name Price Quantity
Comunitate – Identitate – Diferență: Priviri fenomenologice - Paperback
€8.00
+ -
Comunitate – Identitate – Diferență: Priviri fenomenologice - eBook
€5.00
+ -
Comunitate – Identitate – Diferență: Priviri fenomenologice - Institutions Online Access
€20.00
+ -
Author: Alexandru Bejinariu, Ileana Borțun (ed.)
Language: Romanian
Publication Date: 11.05.2018
Pages: 253
Size: 13 x 20 cm
Buying Options: Paperback, eBook Individuals, Institutional Online Access

ISBN: 978-606-697-055-6 (paperback)
ISBN: 978-606-8266-79-4 (ebook)


Volum publicat în cadrul proiectelor: Phenomenological Approaches to the Anthropological Difference (PN-II-RU-TE- 2014-4-0630) și The Ethico-Political Relevance of Thinking. An Interdisciplinary Approach to the Relation Between Thinking and Action (PN-II-RU-TE-2014-4-2881)

Description

Details

Comunitate – identitate – diferenţă reprezintă, fără îndoială, una dintre cele mai importante triade conceptuale ale timpului nostru. Problema identităţii şi a raportului său cu alteritatea nu este, desigur, nouă, fiind chiar mai străveche decât filozofia însăşi. Dar în ultimul timp a devenit tot mai clar, poate mai mult ca niciodată, cât de legată este această problemă de problema comunităţii. Este tot mai greu de ignorat faptul că tipul de comunitate în care trăim depinde, în ultimă instanţă, de modul în care gândim raportul dintre identitate (identitatea personală, naţională, europeană ş.a.m.d.) şi diferenţă (adică „celălalt“ şi „ceilalţi“).

Deşi comunitatea a trecut în prim-planul cercetărilor filozofice încă din secolul trecut, în urma celui de-al doilea război mondial şi, mai apoi, a prăbuşirii Cortinei de Fier, mai multe fenomene recente – cum ar fi criza refugiaţilor sau Brexit-ul şi problemele pe care acesta le ridică cu privire la viitorul Uniunii Europene – arată că încă nu gândim îndeajuns de mult şi de profund cu privire la comunitate. În fapt, gândirea comunităţii reprezintă un travaliu ce trebuie asumat de fiecare generaţie, de fiecare individ în parte.

Lucrările reunite în volumul de faţă fac parte, şi ele, din acest proces, tocmai pentru că abordează, din perspective fenomenologice diverse, relaţia dintre identitate şi diferenţă, provocând cititorii să-şi asume şi ei, la rândul lor, sarcina de a gândi cu privire la existenţa noastră în comun.

Cuprins: 

Bogdan MINCĂ: Gândirea acțiunii ca gândire a diferenței și identității la Martin Heidegger
Paul SANDU: Alterizarea: constituirea persoanei prin raport cu celălalt în fenomenologia husserliană
Remus BREAZU: Conceptul heideggerian de autenticitate în Ființă și timp
Ileana BORȚUN: Identitatea lărgită. Exercitarea facultății de judecare ca ospitalitate
Paul MARINESCU: Puncte oarbe ale identității cu sine
Alexandru BEJINARIU: Animalul din fața mea
Cristian CIOCAN: Diferența antropologică, structurile teritorialității și posibilitățile violenței
Cătălina CONDRUZ: De la întâlnirea cu Sine la întâlnirea cu Celălalt. Configurarea alterității pornind de la conceptul de contra-intenționalitate
Elvira ISTRATE GROZA: Criza comunității. Posibile căi spre „comunitatea fără comuniune“

Additional

Additional Information

Author Alexandru Bejinariu, Ileana Borțun (ed.)
Language Romanian
Publication Date May 11, 2018
Pages 253
Size 13 x 20 cm
Buying Options Paperback, eBook Individuals, Institutional Online Access