Books Series or Disciplines

CIOABA, Catalin & MINCA, Bogdan (ed.) - Liber amicorum:  studii şi eseuri în onoarea lui Gabriel Liiceanu

CIOABA, Catalin & MINCA, Bogdan (ed.) - Liber amicorum: studii şi eseuri în onoarea lui Gabriel Liiceanu

In stock

SKU: 978-606-8266-38-1-G

Product Name Price Quantity
Liber amicorum: studii şi eseuri în onoarea lui Gabriel Liiceanu - Paperback
€15.00
+ -
Liber amicorum: studii şi eseuri în onoarea lui Gabriel Liiceanu - eBook for Individuals
€10.00
+ -
Liber amicorum: studii şi eseuri în onoarea lui Gabriel Liiceanu - Institutional Online Access
€40.00
+ -
Author: Cătălin Cioabă și Bogdan Mincă
Language: Romanian
Publication Date: 20.05.2012
Pages: 360
Size: 13 x 20 cm
Buying Options: Paperback, eBook Individuals, Institutional Online Access

ISBN: 978-606-8266-37-4  
ISBN: 978-606-8266-38-1

Description

Details

Iată o „carte a prietenilor“ în toată puterea cuvântului. De altfel, chiar aşa se şi numeau, pe vremuri, volumele aniversare: liber amicorum. E o tradiţie academică veche şi totuşi mereu nouă, în măsura în care, acum şi întotdeauna, o faptă culturală autentică se naşte cel mai adesea sub auspiciile prieteniei. 
 
Tocmai acest lucru l-au învăţat de la Gabriel Liiceanu elevii şi prietenii săi mai tineri, care au trăit din emulaţia pe care acesta a creat-o, în deceniile din urmă, în filozofia românească. Poate că cel mai de preţ dar pe care l-au primit – prin cărţile şi cursurile sale, prin prezenţa sa publică – a fost întotdeauna sentimentul că „merită făcut“, că „are sens“, că trebuie urmărit şi dus până la capăt un proiect cultural. 
 
Cartea cuprinde, deopotrivă, şi contribuţiile unor autori de marcă ai vremii noastre, care s-au alăturat celor mai tineri spre a se bucura împreună de momentul aniversar. Iar cum una dintre cele mai mari bucurii de pe lume este aceea a unei pagini bine scrise, fiecare dintre aceştia, prevăzător, a pus-o la păstrare între copertele acestei cărţi.
 
Cuprins 
Cuvânt introductiv
Bibliografie
Distincţii şi premii
ÎNTÂLNIRI, EVOCĂRI 
 
MARIE-FRANCE IONESCO, Bien que ce soit lui, bien que ce soit moi 
ANDREI PLEŞU, O prietenie a contrariilor
MIRCEA CĂRTĂRESCU, Racursi cu Gabriel Liiceanu
VLAD ZOGRAFI, Gabriel Liiceanu: Trei împrieteniri
VLADIMIR TISMĂNEANU, Gabriel Liiceanu şi onoarea intelectualilor democraţi
RADU PARASCHIVESCU, Motor! În patru acte
CĂTĂLIN CIOABĂ, Dacă există destin
NEAGU DJUVARA, Cuvânt la aniversară
ALAIN BESANÇON către GABRIEL LIICEANU
ANA BLANDIANA, Genealogie
EMIL BRUMARU, Două sonete
PROVOCĂRI EXEGETICE 
 
IOANA PÂRVULESCU, E vorba despre un om
DAN C. MIHĂILESCU, Magia lui Bildung şi scrierea de sine
MIRCEA FLONTA, Spectrul filozofiei
TOMA PAVEL, Hotare şi drumuri 
ŞTEFAN AFLOROAEI, Singurătatea, aici de faţă şi totuşi inactuală 
ALEXANDER BAUMGARTEN, Despre Ahile şi despre adevăr
GHEORGHE PAŞCALĂU, „O figură de o nemăsurată, de o infinită frumuseţe“: Dostoievski în cerul Ideilor lui Platon
PAUL MARINESCU, Lovitura zen şi vibraţia fiinţei
GABRIEL CERCEL, Turnura literară. Aspecte ale hermeneuticii autobiografi ce la Martin Heidegger şi Gabriel Liiceanu 
BOGDAN MINCĂ, „Dacă un asemenea om există…“. O interpretare la Hippias minor 
SORIN LAVRIC, Maladiile destinului la Noica şi Liiceanu
STUDII ŞI ESEURI 
 
FRIEDRICH-WILHELM VON HERRMANN, Der Ursprung des Kunstwerkes und das Ereignis 
WALTER BIEMEL, Das Scheitern des Suchens nach dem Wohnen in Kafkas Werk 
VICTOR IERONIM STOICHIŢĂ, Inkarnatfarbe. Ein Kunstbegriff im Spannungsfeld zwischen deutschem Idealismus und französischer Phänomenologie
VIRGIL CIOMOŞ, Intelectualul şi Autoritatea
ANDREI CORNEA, Gnoza epicureană
CHRISTIAN FERENCZ-FLATZ, Despre timiditate 
CRISTIAN CIOCAN, De la foame la eros: Fenomenologia corporalităţii în Totalitate şi infinit

Additional

Additional Information

Author Cătălin Cioabă și Bogdan Mincă
Language Romanian
Publication Date May 20, 2012
Pages 360
Size 13 x 20 cm
Buying Options Paperback, eBook Individuals, Institutional Online Access